Geowłóknina igłowana, funkcja WZMACNIAJąCA i STABILIZUJąCA, FILTRACYJNA, SYSTEMY DRENARSKIE, CHODNIKI, BIEŻNIE

Geosyntetyki SUROBUD

geosyntetyki.lut.pl geosyntetyki   kontakt

Bonar Drefon Drenotex Fibertex Geofelt Geohydrolex Geon Geotess Canvalan Polyfelt Tipptex Typar
 
Geowłóknina
Geosiatka
Geotkanina
Mata przestrzenna
Geokrata
Biowłóknina
Geomembrana
Gabiony, kosze

Kontakt:
tel.   531 680 530

kasia@surobud.com.pl

SUROBUD
Marian Słobiński


Informacja o użyciu "ciasteczek" (cookies) przez nasz serwis.

Serwis nie stosuje ciasteczek w sposób wymagający osobnego powiadamiania o tym fakcie użytkownika, w rozumieniu Prawa Telekomunikacyjnego. Serwis nie zapisuje "ciasteczek" na przeglądarce użytkownika. Wyjątkiem od tej reguły mogą być
  • redaktorzy serwisu
  • zwykli użytkownicy wykonujący wyszukiwania w serwisie lub sprawdzaj±cy zawartość stron serwisu z przeszłości

    Serwisy obce, do których czasem odsyłamy, mog± także używać plików cookies umożliwiaj±cych logowanie się oraz dostarczanie reklam odpowiadaj±cych upodobaniom i zachowaniom użytkownika. W szczególności takie cookies to:
  • w serwisie youtube.com – zawieraj±ce preferencje użytkownika, oraz liczydło kliknięć; polityka prywatności serwisu YouTube opisana jest pod adresem: https://google.pl/intl/pl/policies/privacy/,
  • w serwisie player.vimeo.com i av.vimeo.com – pozwalaj±ce na zalogowanie się, a także cookies umieszczane przez reklamodawców w celu dopasowania treści i form reklam. Polityka plików cookies serwisu Vimeo dostępna jest pod adresem http://vimeo.com/cookie_policy.
  • w serwisie Google - polityka prywatności jest opisana pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pL

W wymienionym wyżej przypadku zwykłych użytkowników wykonuj±cych wyszukiwania w serwisie lub sprawdzaj±cy zawartość stron serwisu z przeszłości, serwis zapisuje na ich komputerze tymczasowe ciasteczko (automatycznie usuwane po zamknięciu przegl±darki). Ciasteczko to nie może być wysłane do ani odczytane przez żaden inny serwis internetowy. Ciasteczko to jest niezbędne dla funkcjonalności sprawdzania stron z przeszłości (pozwala pamiętać o jak± datę prosił użytkownik) oraz dla przyspieszania procesu wyszukiwania. W przypadku wyszukiwania, ciasteczko kieruje użytkownika do tej samej fizycznej maszyny (z wielu używanych) hostuj±cej serwis i powoduje chwilowe przechowanie w szybkiej pamięci maszyny tych części (olbrzymiej) bazy danych serwisu które s± istotne dla konkretnego pytania (wyszukiwania) użytkownika. Przyspiesza to znacznie działanie serwisu.

W każdym z opisanych przypadków dane skojarzone z ciasteczkiem s± trwale usuwane (niezależnie od zamknięcia przegl±darki przez użytkownika) z systemu serwisu w krótkim czasie (obecnie 20 minut) i nigdy nie s± zapisywane na żadnym trwałym nośniku który podlegałby archiwizacji czy innemu trwałemu przechowywaniu.

W większości przegl±darek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przegl±darki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegaj±ce na ograniczeniu ich stosowania mog± wpłyn±ć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosuj±cych np. uniemożliwiaj±c zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

Zmiana ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome

Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies – należy wybrać odpowiedni± opcję.

Internet Explorer

Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiedni± opcję.

Mozilla Firefox

Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiedni± opcję.

Opera

Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiedni± opcję.

Safari

Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiedni± opcję.